سمینار آموزشی HENGST

 

 اولین سمینار آموزشی فیلترهای هنگست آلمان در ایران با برنامه ریزی و مدیریت گروه بازرگانی سودبر،نماینده رسمی فروش این شرکت در تاریخ 25 آبان ماه 1395 درمحلهتل اوین تهران برگزار گردید. 

در این سمینار تمام فیلتر فروش های بزرگ و صاحب نام تهران و شهرستانها دعوت شده بودند تا در یک برنامه 3 ساعته مبانی ذیل به آنها آموزش داده شود.

- مبانی فیلتراسیون و شناخت مواد اولیه مرغوب

- شناخت فیلترهای روغن هنگست و مزایای آن

- شناخت فیلترهای سوخت هنگست و مزایای آن 

- شناخت فیلتر های هوا و کابین و مزایای آن

همچنین در بخش پرسش و پاسخ نیز مشتریان به طور مستقیم سوالات خود را با  مدیران هنگست در میان گذاشتند که بسیار مورد توجه قرار گرفت.

 

   

      

        

   

        

       

بالا