سمینار آموزشی GARRETT

اولین سمینار توجیهی آموزشی شرکت GARRETT انگلیس در ایران در تاریخ 09/25/ 1395 در محل هتل اسپینانس تهران برگزارگردید.

ابتدای مراسم جناب آقای نیک آئین ریاست اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو در رابطه با لزوم استفاده از قطعات اصلی و به خصوص توربو شارژهای اصلی در تعمیرات خودرو سخنرانی کردند و در ادامه تجربیات خود را در زمینه روش های کارکرد بهینه توربو شارژ در اختیار مدعوین قرار دادند.

ادامه سمینار با سخنرانی آقای حسن ساده از مدیران شرکت توسعه و تجارت فیدار همراه بود. ایشان در ارتباط با لزوم شناسایی توربو شارژهای اصلی و رسالت شرکت فیدار با الصاق برچسب شناسا به منظور راهنمایی مصرف کنندگان  سخنانی را بیان داشتند.

به علاوه به معرفی دفترچه های دستورالعمل تعویض و نگهداری توربوشارژهای GARRETT که توسط گروه بازرگانی سودبر تهیه و ترجمه شده است ، پرداختند.

در ادامه کارگاه آموزشی توسط آقای JULIEN  کارشناس فنی شرکت GARRET برگزار و موارد زیر به مدعوین و تکنسین های حاضر در سالن آموزش داده شد.

 

برگزاری موفق این کارگاه آموزشی که با استقبال گرم تعمیرکاران همراه بود ، مدیران گروه بازرگانی سودبر را بر آن داشت تا با برنامه ریزی بیشتر ، امکان برگزاری دوره های متنوع و پر بارتر را در آینده فراهم نمایند.