سمینار آموزشی DPH

اولین سمینار فنی و آموزشی شرکت dph آلمان و گروه بازرگانی سودبر( نماینده انحصاری در ایران ) در تاریخ 1395/12/05 در محل هتل پارسیان اوین برگزار گردید.

 

   

ا