پاسخ
ISO-9001-2000 و ISO-14000
 گروه بازرگانی سودبر فعاليت خود را از سال 1345 هجري شمسي در شهر تهران توسط اسرافیل سودبر آغاز کرد.
بالا